יעל המתופפת מתארחת בתכנית יענקלה לאן – 2003

יעל כהן המתופפת מתארחת בתכנית יענקלה לאן בערוץ 33 – 25/01/2003