מכשפה רק על הבמה

כתבה מאת שרון גליק בעיתון ערים אודות יעל כהן מתופפת להקת המכשפות .