שוב זאת תקופה של גאות בחיי

שוב זאת תקופה של גאות בחיי